Ratownictwo wodne

Szkolenia z zakresu ratownictwa wodnego

 

 

Zapraszamy na szkolenie na ratownika wodnego:

Cel szkolenia: przygotowanie do działania na rzecz bezpieczeństwa na obszarach wodnych osób pełniących służbę lub będących członkami podmiotów uprawnionych do wykonywania ratownictwa wodnego i do podejmowania działań ratowniczych, w szczególności:
1) zdobycie i utrwalenie wiedzy z zakresu ratownictwa wodnego;
2) kształtowanie poczucia odpowiedzialności za jakość udzielonej pomocy;
3) kształtowanie właściwej postawy etycznej osób podejmujących czynności ratunkowe.

Szkolenie obejmuje zajęcia teoretyczne i praktyczne z zakresu ratownictwa wodnego zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Spraw Wewnętrznych z dnia 21 czerwca 2012 r. w sprawie szkoleń w ratownictwie wodnym, w szczególności:
·         Organizacja ratownictwa wodnego – podstawy prawne
·         Organizacja pracy ratowników
·         Sprzęt wykorzystywany w ratownictwie wodnym
·         Pływanie i techniki ratownictwa wodnego
 
Kandydat na ratownika musi być pełnoletni oraz złożyć zaświadczenie lekarskie lub oświadczenie o braku przeciwwskazań do odbycia kursu na stopień ratownika wodnego oraz zdać egzamin wstępny z umiejętności pływania (na egzaminie wstępnym kwalifikującym na szkolenie będą sprawdzane następujące umiejętności: pływanie na czas - 400 m. w czasie poniżej 9 min, 15 m. pod wodą, pływanie na plecach z nogami do żabki, wydobycie przedmiotu z głębokości 1,5 m).
 
Koszt szkolenia: 1.250 zł

Rozpoczynamy zapisy na najbliższe szkolenie, które odbędzie się w Orzyszu. Planowany termin - lipiec. Poszczególne terminy zajęć zostaną ustalowe z zakwalifikowanymi kursantami.
 
Zapisy: stowarzyszenie@podwodnik.org
 
W przypadku pytań uprzejmie prosimy o kontakt: +48 602 347 028.

Zgodnie z Ustawą z dnia 18 sierpnia 2011 r. o bezpieczeństwie osób przebywających na obszarach wodnych pracę jako RATOWNIK WODNY podjąć może osoba, która spełnia łącznie poniższe warunki:
1) posiada wiedzę i umiejętności z zakresu ratownictwa i technik pływackich – ukończenie szkolenia ratownika wodnego MSWiA, pozytywne zdanie egzaminu i otrzymanie zaświadczenia,
2) posiada inne kwalifikacje przydatne w ratownictwie wodnym (np. płetwonurek, sternik motorowodny)
3) spełnia wymagania określone w art. 13 ust. 1 ustawy z dnia 8 września 2006 r. o Państwowym Ratownictwie Medycznym (Dz. U. Nr 191, poz. 1410, z późn. zm.)*, czyli w szczególności posiadanie ważnego zaświadczenia o ukończeniu kursu w zakresie Kwalifikowanej Pierwszej Pomocy nadającego tytuł Ratownika,
4) zatrudnienie lub pełnienie służby w podmiocie uprawnionym do wykonywania ratownictwa wodnego lub bycie członkiem tego podmiotu, czyli np. stowarzyszenia PODWODNIK Szkoła Ratownictwa, Sportów Wodnych i Obronnych.
 

*Art. 13 ust. 1 ustawy z dnia 8 września 2006 r. o Państwowym Ratownictwie Medycznym (Dz. U. Nr 191, poz. 1410, z późn. zm.3):
1.Ratownikiem może być osoba:
1) posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych;
2) zatrudniona lub pełniąca służbę w jednostkach współpracujących z systemem, o których mowa w art. 15, lub będąca członkiem tych jednostek;
3) posiadająca ważne zaświadczenie o ukończeniu kursu w zakresie kwalifikowanej pierwszej pomocy, zwanego dalej "kursem", i uzyskaniu tytułu ratownika;
4) której stan zdrowia pozwala na udzielanie kwalifikowanej pierwszej pomocy.

Art. 15
1. Jednostkami współpracującymi z systemem są służby ustawowo powołane do niesienia pomocy osobom w stanie nagłego zagrożenia zdrowotnego, w szczególności:
jednostki organizacyjne Państwowej Straży Pożarnej, jednostki ochrony przeciwpożarowej włączone do krajowego systemu ratowniczo-gaśniczego,
podmioty uprawnione do wykonywania ratownictwa górskiego na podstawie przepisów ustawy z dnia 18 sierpnia 2011 r. o bezpieczeństwie i ratownictwie w górach i na zorganizowanych terenach narciarskich (Dz. U. Nr 208, poz. 1241), podmioty uprawnione do wykonywania ratownictwa wodnego na podstawie przepisów ustawy z dnia 18 sierpnia 2011 r. o bezpieczeństwie osób przebywających na obszarach wodnych (Dz. U. Nr 208, poz. 1240),
inne jednostki podległe lub nadzorowane przez ministra właściwego do spraw wewnętrznych i Ministra Obrony Narodowej.
2. Jednostkami współpracującymi z systemem mogą być społeczne organizacje ratownicze, które, w ramach swoich zadań ustawowych lub statutowych, są obowiązane do niesienia pomocy osobom w stanie nagłego zagrożenia zdrowotnego, jeżeli zostaną wpisane do rejestru jednostek współpracujących z systemem.
3. Jednostki współpracujące z systemem udzielają kwalifikowanej pierwszej pomocy osobom znajdującym się w stanie nagłego zagrożenia zdrowotnego.
Ta strona może korzystać z Cookies.
Ta strona może wykorzystywać pliki Cookies, dzięki którym może działać lepiej. W każdej chwili możesz wyłączyć ten mechanizm w ustawieniach swojej przeglądarki. Korzystając z naszego serwisu, zgadzasz się na użycie plików Cookies.

OK, rozumiem lub Więcej Informacji
Znajdź nas na Facebooku
Informacja o Cookies
Ta strona może wykorzystywać pliki Cookies, dzięki którym może działać lepiej. W każdej chwili możesz wyłączyć ten mechanizm w ustawieniach swojej przeglądarki. Korzystając z naszego serwisu, zgadzasz się na użycie plików Cookies.
OK, rozumiem