Aktualności

2022-10-19, 18:47
Podwodna Ekologia Ełk
W roku 2022 nasze stowarzyszenie PODWODNIK Szkoła Ratownictwa, Sportów Wodnych i Obronnych zrealizował 2 akcje oczyszczania dna i brzegów Jeziora Ełckiego w ramach 2 zadań publicznych:

 • „Podwodna ekologia – Ełk 2022" – zadania współfinansowanego przez Gminę Miasto Ełk – akcja przeprowadzona 23 kwietnia 2022 (jako obchody Dnia Ziemi w Podwodniku),
 • „Podwodna ekologia 2022" – zadania współfinansowanego przez Województwo Warmińsko-Mazurskie (w ramach tego przedsięwzięcia oczyszczaliśmy także Jezioro Orzysz, rzekę Orzyszę i Jezioro Kisajno) – akcja przeprowadzona dnia 27 sierpnia 2022, pod koniec wakacji.
Zadania polegały na przeprowadzeniu działań interwencyjnych i edukacyjnych w celu ochrony przyrody i środowiska wodnego (w tym wypadku Jeziora Ełckiego).
Akcje oczyszczania dna i brzegów Jeziora Ełckiego poprzedzone były rekonesansami (których głównym celem było sprawdzeniem dna, wybranie części akwenów, które potem były oczyszczane podczas akcji ekologicznych, a także wykonanie dokumentacji zdjęciowo-filmowej do wykorzystania podczas późniejszych działań edukacyjnych, nie tylko w ramach niniejszych zadań). Dzięki realizacji działań w ramach 2 niezależnych zadań udało się osiągnąć lepszy efekt, zarówno jeżeli chodzi o ilość wydobytych śmieci, jak i rozpowszechnienie informacji o skali zanieczyszczenia.
W porównaniu z innymi akwenami oczyszczanymi w tym roku Jezioro Ełckie wypadło zdecydowanie najgorzej. Rekonesanse wykazały, że praktycznie wzdłuż całej promenady ilość śmieci zalegających na dnie jest ogromna. Na miejsca przeprowadzenia akcji ekologicznych wybraliśmy ostatecznie:
 • okolice ujścia rzeki do Jeziora Ełckiego w przypadku pierwszej akcji realizowanej z Gminą Miastem Ełk,
 • okolice mostu Zamkowego od strony Promenady i Ełckiego Centrum Kultury, w przypadku drugiej akcji realizowanej z Województwem Warmińsko-Mazurskim.
W obu miejscach ilość śmieci była olbrzymia. Martwi zwłaszcza fakt, że okolice Mostu Zamkowego sprzątaliśmy już rok wcześniej, a ilość śmieci zmniejszyła się jedynie nieznacznie – przez ten rok pojawiło się mnóstwo nowych odpadów, szczególnie butelek i puszek, ale też wzruszony muł odsłonił śmieci kolejne...
W akcjach oczyszczania uczestniczyli płetwonurkowie – głównie ze stowarzyszenia Podwodnik, ale również inni posiadający odpowiednie przeszkolenie i doświadczenie, w tym mieszkańcy Ełku oraz inni (z Warszawy i okolic, Gdańska, Gdyni, a nawet Wrocławia!). Płetwonurkowie zbierali śmieci do specjalnych siatek, które przekazywali załogom łodzi, a które to były później przekazywane ekipie na brzegu, odpowiedzialnej za oczyszczanie i transport śmieci do kontenera. W ekipie obsługującej płetwonurków oraz odbierającej i segregującej śmieci byli m.in. mieszkańcy schroniska Markot stowarzyszenia MONAR w Ełku (na których zawsze można liczyć i którzy wsparli akcje oczyszczania nie tylko w Ełku, ale też w Orzyszu!), członkowie Grupy Poszukiwawczo-Ratowniczej Anikar Mazury, Grupy Poszukiwawczo-Ratowniczej OSP Chełchy.
Do akcji sprzątania pod nadzorem dorosłych zaangażowaliśmy też najmłodszych, którzy chętnie założyli rękawice, a podczas letniej akcji sprzątania także maski z rurkami i płetwy, i aktywnie wspomogli dorosłych uczestników na płytkiej części akwenu (w tam śmieci było wyjątkowo dużo). Byli oni wcześniej w tym zakresie przeszkoleni, a większość z nich posiadała nawet uprawnienia płetwonurków młodzieżowych! Najmłodszy uczestnik akcji miał... 9 lat. Udział dzieci i młodzieży był ważny nie tylko z uwagi na ich pomoc i większą liczbę wydobytych odpadów, ale również aspekt edukacyjny – czym skorupka za młodu nasiąknie... 😊 Dla tych uczestników największe brawa!
W każdej akcji uczestniczyło po blisko 30 osób. Podczas pierwszej udało się wydobyć ok. 7.000 litrów, a podczas drugiej ok. 5.000 litrów śmieci (ale to wciąż tylko kropla w morzu). Najwięcej było butelek i puszek, ale również opony, kosze na śmieci, obuwie, strzykawki, walizka, elementy mebli, wiadra i inne pojemniki, klosze, piłki, garnki, szklanki, sklepowy manekin, zepsute zabawki i inne „skarby". Śmieci zbierane były do kontenera podstawionego, a później odebranego przez firmę KOMA. Aby oczyścić całe jezioro powinniśmy organizować takie akcje w każdy weekend, a pracy wystarczyłoby co najmniej na rok.
Oprócz oczyszczenia akwenu zadanie miało na celu uświadomienie lokalnej społeczności jak duża jest skala zanieczyszczeń (że wyrzucone do wody śmieci nie znikają), jak bardzo one zagrażają środowisku, ale też ludziom. Zależało nam na zainteresowaniu społeczności tematem, a także aktywizację na rzecz dbania o środowisko naturalne (nie tylko zaangażowanie w realizację naszego zadania, ale też zmianę postaw – zarówno własnych, jak i potencjalnie innych osób – przez popularyzację materiałów multimedialnych z realizacji zadania). Dlatego w ramach przedsięwzięcia zaplanowaliśmy również rozmowy z mieszkańcami i turystami na temat zanieczyszczeń oraz konieczności dbania o środowisko naturalne (zanieczyszczenia zagrażają nie tylko wodnym roślinom i zwierzętom, ale również mieszkańcom i turystom uprawiającym rekreację wodną). Zorganizowaliśmy także zajęcia edukacyjne z zakresu promowania postaw proekologicznych i bezpieczeństwa na obszarach wodnych z warsztatami udzielania pierwszej pomocy. W terminie realizacji zadania takie spotkania przeprowadziliśmy w 2 przedszkolach Tęczowy Zakątek (na Barankach i Konieczkach) w czerwcu oraz w Warsztatach Terapii Zajęciowej oraz w Specjalnym Ośrodku Szkolno-Wychowawczym w Ełku.
Realizacja zadania dała bardzo dobre efekty, jednak nie obyło się bez przykrych wydarzeń, które pokazują, że działania edukacyjne w największej mierze powinny być skierowane do dorosłych Ełczan (tylko jak je przeprowadzić, by były skuteczne???). Z wielką przykrością informujemy, że:
 • Ekipa naszych ratowników i obsługi płetwonurków spotkała się z agresywną reakcją przedsiębiorcy wypożyczającego motorowodne jednostki pływające osobom bez uprawnień podczas asekuracji i czasowego ograniczenia ruchu pod 1 z 2 przęseł pomostu przeznaczonych do komunikacji – przykro nam, że nie tylko nie można było liczyć na pomoc, ale pojawił się brak zrozumienia i współdziałania podczas działań mających na celu zachowanie bezpieczeństwa i zmniejszenie szkód dla środowiska powodowanych przez m.in. działalności gospodarcze prowadzone nad jeziorem.
 • Miesiąc po zakończeniu drugiej akcji zaczęliśmy odbierać telefony od mieszkańca, iż jakoby płetwonurkowie prowadzący akcję pozostawili śmieci na prywatnym pomoście do tego pana, który kategorycznie domagał się ich niezwłocznego posprzątania. Wiedząc, iż na terenie prowadzenia akcji nie był zlokalizowany żaden pomost, pojechaliśmy w miejsce wskazane przez pana – okazało się, że pomost znajduje się w znacznej odległości od miejsca prowadzenia akcji (kilkaset metrów do kilometra), nie są to siatki wydobytych z dna odpadów, ale śmieci nawiane na brzeg, brzeg – widać, że od tygodni nie sprzątany. Z tego miejsca apelujemy i zapraszamy mieszkańców, w tym właścicieli działek nad jeziorem – o systematyczną dbałość o własne posesje, o aktywne włączanie się w akcje sprzątania, nie tylko organizowane przez Podwodnika, o promowanie postaw proekologicznych. Tylko to może sprawić, że Jezioro Ełckie, w tym jego dno i brzegi, a także inne akweny będą czystsze.
 • Mimo, iż w ciągu półtora roku 5 razy organizowaliśmy akcje sprzątania akwenów Ełku i okolicach, mimo iż mnóstwo osób już o nich wie, zwłaszcza, że każdorazowo piszą o tym media lokalne, informację udostępnia nie tylko Podwodnik, ale i inne podmioty troszczące się o środowisko naturalne (m.in. Urząd Miasta Ełku i Centrum Edukacji Ekologicznej), wciąż niewielu Ełczan przychodzi nam pomóc (a praca znajdzie się dla każdego, nie tylko płetwonurków). O ile w przypadku akcji kwietniowej realizowanej w ramach zadania wspieranego przez Gminę Miasta Ełku na wysokości zadania stanęły organizacje pozarządowe z Ełku i okolic (podziękowania poniżej), tak w przypadku akcji drugiej większość uczestników pochodziło z miejscowości oddalonych kilkaset kilometrów od Ełku. Szkoda, bo zapraszaliśmy i nadal zapraszamy Ełczan – przyjdźcie, włączcie się, tak jak przyjeżdżają osoby (specjalnie, by wesprzeć sprzątanie naszego jeziora) z Warszawy i okolic, Gdańska, Gdyni, Wrocławia, Ostrowi Mazowieckiej. Im więcej nas będzie, tym więcej uda się zdziałać, a to przecież nasza mała Ojczyzna...
Napotykając sytuacje jw. można by się zniechęcić, przestać angażować, ale nie. Widzimy jak potrzebne są działania interwencyjne. Do faktycznej poprawy i trwałego efektu działania zarówno interwencyjne, jak i edukacyjne powinny być organizowane systematycznie. Planujemy kontynuację akcji również w latach kolejnych, a także kontynuację realizacji podobnych akcji w gminie Orzysz i innych miejscach oraz włączanie się w akcje realizowane przez inne podmioty. Będziemy wdzięczni za każde wsparcie.

Za pomoc w realizacji zadań „Podwodna ekologia 2022" w Ełku bardzo dziękujemy:
 • Województwu Warmińsko-Mazurskiemu za współfinansowanie zadania „Podwodna ekologia 2022", w ramach którego zorganizowane zostały 4 akcje ekologiczne, w tym 1 w Ełku,
 • Gminie Miastu Ełk za współfinansowanie zadania „Podwodna ekologia – Ełk 2022", w ramach którego zorganizowana została kwietniowa akcja ekologiczna w Ełku,
 • wszystkim Uczestnikom, którzy aktywnie zaangażowali się w sprzątanie jeziora, największe podziękowania i brawa dla tych, którzy włączyli się w obie akcje w Ełku, jak również inne akcje ekologiczne Podwodnika,
 • Stowarzyszeniu MONAR Schronisku Markot w Ełku, za gotowość do pomocy w niemal każdej akcji prowadzonej przez Podwodnika, nie tylko w Ełku, i każdorazowo z dużym sercem i zaangażowaniem,
 • Grupie Poszukiwawczo-Ratowniczej Anikar Mazury oraz Grupie Poszukiwawczo-Ratowniczej OSP Chełchy za aktywne włączenie się zwłaszcza w kwietniową akcję,
 • Firmie KOMA z Ełku– za podstawienie kontenerów i toalet oraz odbiór śmieci,
 • Urzędowi Miasta Ełku za pomoc logistyczną i pomoc w popularyzacji informacji o zadaniu,
 • Firmie Sudovia z Ełku – za pyszny dodatkowy poczęstunek po wyczerpującej pracy,
 • Centrum Edukacji Ekologicznej w Ełku za pomoc w popularyzacji informacji o zadaniu,
 • mediom lokalnym – Radiu 5, Rozmaitościom Ełckim, Radiu Olsztyn i Radiu Bayer FM – za zainteresowanie tematem oraz przygotowanie relacji/audycji i wywiadów.

Brak komentarzy.
(*) Pola obowiązkowe
Ta strona może korzystać z Cookies.
Ta strona może wykorzystywać pliki Cookies, dzięki którym może działać lepiej. W każdej chwili możesz wyłączyć ten mechanizm w ustawieniach swojej przeglądarki. Korzystając z naszego serwisu, zgadzasz się na użycie plików Cookies.

OK, rozumiem lub Więcej Informacji
Znajdź nas na Facebooku
Informacja o Cookies
Ta strona może wykorzystywać pliki Cookies, dzięki którym może działać lepiej. W każdej chwili możesz wyłączyć ten mechanizm w ustawieniach swojej przeglądarki. Korzystając z naszego serwisu, zgadzasz się na użycie plików Cookies.
OK, rozumiem